Poplatky v knihovně

Roční poplatek čtenáře

Dospělý čtenář

30,- Kč

Děti do 15-ti let,

studenti, důchodci

0,- Kč

15,-Kč

Přístup na internet

zdarma

Tisk (1 list A4)

 2,- Kč

 
 
 
 
Poplatky za porušení Knihovního řádu

 

poplatek

Poplatek za I. upomínku

10,- Kč

Poplatek za II. upomínku

20,- Kč

Poplatek po vymáhání prostřednictvím OÚ

Za každou knihu

50,- Kč

Za každý časopis                 

20,- Kč

Poplatek při ztrátě knihy

Původní cena knihy

+ 50,- Kč

Poplatek při ztrátě časopisu

Původní cena časopisu

+ 20,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento ceník je platný od 1. 1. 2011


 

 

Kontakt: Tel.: + 420 558 362 821  E-mail: knihovnakosariska@seznam.cz